FÅREHAVEGÅRD
   
  Om Fårehavegård
  • Historie
  Kviehotel
  Stude
  Æbler og æblemost
  Fotoalbum
  Find os på kort
Nyheder
EU
  Kontakt
  Forside
   
 
 
     
  OM FÅREHAVEGÅRDS HISTORIE
 

 
 

Vi købte Fårehavegård i 1993 af Karls forældre. Landbruget var da konventionelt med 55 Jersey malkekøer i bindestald samt ungdyr, og der var 19 ha + forpagtninger.

Løbende forpagtede/købte vi jord af naboerne, som de blev ældre og ikke kunne drive deres ejendom mere. Løbende fik vi også flere malkekøer.

I 1998 byggede vi en løsdriftsstald og en malkegrav og i 1999 lagde vi om til økologi. Vi kom op på ca. 90 årskøer og havde sæsonkælvning, hvor alle køer kælvede i juli, august og lidt ind i september.

Vi har altid solgt lidt kød fra gårdens egen produktion, især hakket oksekød og i år 2000 blev gårdbutikken etableret og godkendt. Her blev der solgt udskæringer af oksekød af egne dyr, senere også kød fra lam, kylling og gris fra andre økologiske landbrug.

Gårdbesøg af skoleklasser begyndte at komme til efter et par år på gården.

I 2007 valgte vi at sælge malkekøerne, lukke gårdbutikken og stoppe for gårdbesøg pga. svigtende helbred (albuer, knæ, ryg, stress mm). Majbritt træder ud af virksomheden og tager en HGV (kontoruddannelsen), men finder ingen læreplads.

Karl laver bedriften om til kviehotel, studeproduktion, æbleplantage (3,5 ha) og markbrug. December 2011 er Majbritt tilbage igen som medarbejdende ægtefælle.

I 2012 plantede vi et stykke på 3,2 ha til med æbler, så vi nu er oppe på 6,7 ha æbleplantage med 17.000 træer i alt.

 
   
     
 
STATSKONTROLERET ØKOLOGISK
FÅREHAVEGÅRD v. Karl Kampp & Majbritt Nielsen Herredsfogedvej 10, Tved 5700 Svendborg
Tlf.: Karl: 2178 1551 Majbritt: 2382 0959
faarehavegaard@mail.tele.dk