FÅREHAVEGÅRD
   
  Om Fårehavegård
  Kviehotel
  Stude
  Æbler og æblemost
  Fotoalbum
  Find os på kort
Nyheder
EU
  Kontakt
  Forside
   
 
 
 


LANDBRUGET


Vi købte gården i 1993 af Karls forældre, som havde et landbrug med 53 Jersey malkekøer samt ungdyr og 19 ha jord + forpagtninger. 

Samtidig købte vi 11 ha jord til, samt forpagtede yderligere 10 ha jord til ejendommen. Løbende fik vi flere køer frem til 1998, hvor vi byggede en løsdriftsstald med plads til 90 køer. 

Løsdriftsstalden var et led i planen om at lægge gården om til økologisk drift.  Omlægningen begyndte i 1999 og var helt økologisk i 2002. 

Sideløbende med mælkeproduktionen havde Majbritt en gårdbutik med salg af økologisk oksekød og svinekød af egen produktion, samt indkøbte lam og kylling, selvfølgelig alt sammen økologisk. 

I 2007 valgte vi at sælge malkekøerne samt lukke gårdbutikken pga. svigtende helbred (albuer, knæ og ryg) samt for stort arbejdspres i gårdbutikken. 
Samtidig går Majbritt ud af virksomheden og begynder på en kontoruddannelse. Karl starter op med kviehotel, studeopdræt og æbleplantage. 

Markerne dyrkes med græs til foder til dyrene. Henholdsvis som afgræsning og til græsensilage. Kløveren i græsmarken har også en væsentlig funktion, som kvælstofleverandør til kornmarkerne i det økologiske sædskifte. Af korn kan der dyrkes hvede, havre og eventuelt rug, triticale og vårbyg. Kornet sælges til grovvarefirmaer eller andre landmænd. 

 

 

 

 

Fårehavegård i tal:
 
Ejet jord 85 ha
Forpagtning 46 ha
Lejet græsning 14 ha
I alt 145 ha
     
Æbleplantage 3,5 ha
Kvier på hotel 140 dyr
Stude 80 dyr
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
     
 
STATSKONTROLERET ØKOLOGISK
FÅREHAVEGÅRD v. Karl Kampp & Majbritt Nielsen Herredsfogedvej 10, Tved 5700 Svendborg
Tlf.: Karl: 2178 1551 Majbritt: 2382 0959
faarehavegaard@mail.tele.dk